گواهینامه ها
 • چین Guangzhou Junda Machinery & Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
  استاندارد: HANDOK Trademark registration certificate
  عدد: 1767510
  تاریخ صدور: 2002-05-14
  تاریخ انقضا: 2022-05-13
 • چین Guangzhou Junda Machinery & Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
  استاندارد: N-POWER Trademark registration certificate
  عدد: 18163956
  تاریخ صدور: 2016-12-07
  تاریخ انقضا: 2026-12-06
 • چین Guangzhou Junda Machinery & Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
  استاندارد: TAIHO Certificate
  عدد: 703-2016-8202
  تاریخ صدور: 2018-03-15
  تاریخ انقضا: 2021-03-15
 • چین Guangzhou Junda Machinery & Equipment Co., Ltd. گواهینامه ها
  استاندارد: HANDOK Authorization Certificate
  عدد: 4369011
  تاریخ صدور: 2007-08-01
  تاریخ انقضا:
مشخصات QC

تضمین کیفیت مهمترین کلید موفقیت در تجارت است

 

一.خط مشی کیفیت

Guangzhou Junda Machinery & Equipment Co., Ltd. کنترل کیفیت 0

 

二.ماشین آلات تست مختلف

Guangzhou Junda Machinery & Equipment Co., Ltd. کنترل کیفیت 1Guangzhou Junda Machinery & Equipment Co., Ltd. کنترل کیفیت 2